Istnieje kilka podstawowych reguł, które każdy, kto zamierza postawić stopę na łodzi, powinien znać. Kto ma pierwszeństwo na wodzie? Który statek powinien ustąpić pierwszeństwa? Których zasad należy przestrzegać?

Zasady ruchu wodnego – kto ma pierwszeństwo na wodzie?

Wsiadając do samochodu, każdy kierowca wie, że poruszanie się po drogach regulują przepisy ruchu drogowego. Niestety wiele osób zapomina o tym, że odpowiednie przepisy znajdują zastosowanie także na wodzie. Istnieje zbiór przepisów prawa wodnego, który każdy, kto podejmuje się pływania różnego rodzaju łodziami, powinien znać. Największe znaczenie, do tego, kto ma pierwszeństwo na wodzie,  ma manewrowość statków. Ogólna zasada mówi o tym, że statki o największej manewrowości mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa tym jednostkom, których zdolności w tym zakresie są mniejsze. Należy również pamiętać o tym, że podobnie jak na drogach w ruchu wodnym także poruszają się jednostki, które są uprzywilejowane. W ruchu wodnym, do tego typu jednostek zalicza się:

 • Policję
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
 • Straż Graniczną

W Polsce egzekwowaniem przepisów, które obowiązują na wodzie, zajmuje się policja, to ona może nałożyć na uczestników ruchu wodnego mandat, jeżeli spowodują wypadek, ponieważ nie będą wiedzieć, kto ma pierwszeństwo na wodzie. Specjalnie do tego celu przeszkoleni funkcjonariusze, otrzymują do dyspozycji policyjne łodzie. Straż graniczna na łodzi zajmuje się przede wszystkim egzekwowaniem prawa granicznego, chroni wodne granice naszego kraju, przed nielegalną migracją ludności drogą wodną. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dba o bezpieczeństwo uczestników ruchu wodnego. W razie wypadku, który ma miejsce na wodzie, to właśnie jednostki WOPR-u udzielają pomocy.

Kolejność poruszania się w ruchu wodnym

Wsiadając na pokład jachtu żaglowego z silnikiem, konieczne jest zapoznanie się ze wszystkimi przepisami, jakie są niezbędne do bezpiecznego poruszania się w ruchu wodnym. Warto zapoznać się ze szczegółowym schematem tego, kto ma pierwszeństwo na wodzie, nie wolno poprzestawać na wyrywkowym zaznajomieniu się z przepisami odnoszącymi się tylko do łodzi, którą czarterujemy. Przepisy, które odnoszą się do poruszania po wodzie, nie są skomplikowane, a na ich poznanie nie trzeba poświęcić wiele czasu.

Kto ma pierwszeństwo na wodzie – hierarchia

Warto poznać hierarchię, tego kto ma pierwszeństwo na wodzie, to pozwoli nam na bezpiecznie poruszanie się w ruchu wodnym i niedopuszczenie do kolizji. Pierwszeństwo przed innymi mają największe statki takie jak: promy, holowniki, pasażerskie, oraz wszystkie inne, których długość przekracza 20m. Następne w kolejce do pierwszeństwa są statki, uznawane za małe, chodzi tu o jachty żaglowe, statki wiosłowe np. kajaki, do małych jednostek zalicza się także rowery wodne. Łodzie, które rozwijają największe prędkości, czyli te powyżej 40 km/h są ostanie w hierarchii, one ustępują pierwszeństwa wszystkim innym statkom.

 1. Duże statki:
 2. pasażerskie
 3. holowniki
 4. promy
 5. każda jednostka powyżej 20 m
 6. Statki małe
 7. jachty
 8. wiosłowe
 9. łodzie, które mają napęd mechaniczny
 10. Jednostki, które poruszają się szybciej niż 40 km/h

Jak wygląda hierarchia pierwszeństwa z punktu widzenia załogi jachtu żaglowego?

W kwestii tego kto ma pierwszeństwo na wodzie, warto nie zostawiać żadnych niedomówień. Dużą popularnością cieszą się jachty żaglowe. Te statki, które napędzane są siłą wiatru, zachęcają coraz większe rzesze entuzjastów sportów wodnych do spędzania na ich pokładzie czasu na wodzie. Ze względu na ten fakt, warto poznać szczegółową hierarchię statków z punktu widzenia jachtu. Jeżeli płyniemy jachtem żaglowym, mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa dużym statkom (holownikom, pasażerskim, promom oraz wszystkim jednostkom, które są dłuższe niż 20 m). Wszyscy uczestnicy, tacy jak: łodzie silnikowe, w tym także i te poruszające się z dużą prędkością oraz rowery wodne, kajaki, czy łodzie wiosłowe ustępują pierwszeństwa jachtowi.

Kto ma pierwszeństwo na wodzie, czyli płyniemy jako załoga jachtu z silnikiem

Jachty mogą nie być napędzane jedynie siłą wiatru. Coraz częściej spotkać można łodzie, mające zamontowany silnik, który może stanowić alternatywę dla żagli. W takiej sytuacji jednak, to kto ma pierwszeństwo na wodzie, wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku jachtu żaglowego. Płynąc jachtem na silniku mamy pierwszeństwo jedynie przed łodziami, które rozwijają prędkość większą niż 40 km/hResztę uczestników ruchu wodnego mamy obowiązek przepuścić. Chodzi tu o duże łodzie, jachty, które są napędzane jedynie siłą wiatru, a także kajaki, rowery wodne, czy łodzie wiosłowe.

Spotkanie dwóch takich samych jednostek

Inną sytuacją, z którą możemy się spotkać, płynąc łodzią, jest spotkanie dwóch identycznych jednostek np. dwóch jachtów żaglowych. Najczęściej problematyczne jest to, kto ma pierwszeństwo na wodzie w takim przypadku. Jeżeli chodzi o jachty  żaglowe na to, który będzie miał pierwszeństwo, decydujący wpływ ma kierunek wiatru. Jachty żaglowe płynące z prawym halsem, płyną przed jachtami żaglowymi, które płyną lewym halsem. W przypadku, kiedy oba jachty płyną z tym samym halsem, pierwszeństwo będzie należało do tego, który płynie kursem ostrzejszym. W przypadku łodzi, które nie mają silnika, nie ma innego sposobu na określenie pierwszeństwa.

Kto ma pierwszeństwo na wodzie, płynąc jachtem Jazczarter?

Sprawa jest znacznie prostsza i bardziej oczywista podczas spotkania dwóch łodzi, które mają napęd mechaniczny. Tutaj możemy mówić o regulacji zbliżonej do zasady prawej ręki w ruchu drogowym, przy skrzyżowaniu równorzędnym. Łódź o napędzie mechanicznym, która ze swojej prawej strony ma drugą  łódź o takim samym napędzie, powinna ustąpić jej pierwszeństwa. Kiedy dwie łodzie o napędzie silnikowym płyną na wprost siebie, konieczne jest, by obie odbiły w prawo – zmieniając kurs w ten sposób, bezpiecznie miną się lewymi burtami. Uogólniając, zawsze trzeba pamiętać o tym, że kiedy łódź napędzana jest wiatrem zasady, które mówią o tym kto ma pierwszeństwo na wodzie są uzależnione od kierunku wiatru. Nigdy nie należy zapominać o uniwersalnej zasadzie, ograniczonego zaufania, która przydaje się także podczas pływania łodzią. Jeżeli nawet wiemy, że mamy pierwszeństwo i inna łódź powinna nas przepuścić, warto zachować szczególną ostrożność. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej pozostać w gotowości do odpowiedniej reakcji, takie postępowanie może nas uchronić przed wieloma przykrymi konsekwencjami.

pierwszeństwo na wodzie

Translate »
error: