Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest “JAZ” Spółka Cywilna, Anna, Zbigniew i Mariusz Janowscy, 62-800 KALISZ, ul.Torowa 17, NIP: 6181593431, REGON: 250659952. Kontakt: e-mail: biuro@jazczarter.pl, tel/fax.  62 753-19-79, tel. kom. 601-794-890.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu rezerwacji jachtu oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w sprawach rezerwacji, w których kontaktuje się Państwo z nami wykorzystując formularz rezerwacji jachtu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”).

Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Każdy ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania.

Każdy ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt z nami na adres: biuro@jazczarter.pl

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uważacie Państwo, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Translate »
error: