Last Minute

Delphia 1000 – Jacht motorowy od 8 do 13 lipiec w cenie 720/dzień

od 13 do 20 lipiec 765 zł doba

Cobra 33 w terminie od 13 do 20 lipiec w cenie 585 zł doba

Phila 880 w terminie 13 do 20 lipiec w cenie 360 zł doba

Pegaz 737 w terminie 13 do 20 lipiec w cenie 220 zł doba

Nubian 24 w terminie 6 do 13 lipiec w cenie 243 zł doba

w terminie 13 do 20 lipiec w cenie 300 zł doba

Tes 678 w terminie 7 do 14 lipiec w cenie 180zł doba

w terminie 14 do 21 lipiec w cenie 200 zł doba

Sasanka 660 Supernowa w terminie 6 do 13 lipiec w cenie 150 zł doba

w terminie 13 do 20 lipiec w cenie 190 zł doba